مشتریان گرامی برای پیگیری سفارشات به نکات ذیل توجه کنید :

– نتیجه پیگیری به آدرس ایمیل شما و در جزئیات سفارش در حساب کاربری شما ثبت خواهد شد ، همچنین نتیجه از طریق پیامک نیز اطلاع رسانی می شود.

شماره سفارش